Styret

Styremedlem Verv
Inger Bryn Leder
Hilde Kyte Johnsen Nestleder
Asbjørn Nymark Haukeland Dirigent
Torunn Krangnes Fosse Sekretær
Tone Handegård Kasserer
Bjørg Drevsjø Regnskapsfører
Atle Skjerveggen Styremedlem
Olaug Hallanger Styremedlem
Lisa Fjereide Varamedlem
Randi Hommedal Varamedlem
Søk
Driftes av Styreportalen AS