Voss Skulemusikk

Vil du spela saman med oss?  

Samspel

Borna lærer av kvarandre og gjer kvarandre gode.

Meistring

Barnet lærer å spela eit instrument, utviklar seg heile tida og opplever meistring.

Samhald

Borna er gode med kvarandre, og skapar venskap
for livet på øving, turar, kurs og semiar.

Alle er med

Kvart barn startar på sitt eige nivå og alle
er like viktige.

Tryggleik

Gje barnet ein trygg oppvekst og en hobby for livet.

Kva instrument likar du?

BLI med og SPEL med oss
Ynskjer du å bli med i Voss skulemusikk? Me vil gjerne ha deg med på laget! Voss skulemusikk har øving kvar onsdag på Voss kulturhus, og deltek gjennom året på mange spanande aktivitetar. Døme på arrangement som me har delteke på er Hordablæsten i Bergen, Noregsmeisterskap i Larvik, mange kjekke seminar og mykje meir. 
Det vanlegaste er å møte opp på ei øving ved skulestart, men du er hjarteleg velkomen innom ein onsdagskveld for å prøva deg. Dato og klokkeslett for den første øvinga til hausten vert publ.isert når det nærar seg. 
Postboks 330, 5700 Voss, Noreg
Søk
Driftes av Styreportalen AS